Αυγούστου 15, 2012

Τέρα Άμου, μυθιστόρημα, εκδ. Αρμός

Tiziano Ferro - L'ultima notte al mondo

Katy Perry - Wide Awake

Κβαντική Αποκάλυψη - Quantum Apocalypse