Δεκεμβρίου 20, 2011

Rodia Mixer: ΕΙΝΑΙ και ΕΧΕΙΝ

Rodia Mixer: ΕΙΝΑΙ και ΕΧΕΙΝ: Αναζητείται ισορροπία μεταξύ ΕΙΝΑΙ και ΕΧΕΙΝ. Η ζυγαριά κλίνει αισθητά προς τη πλευρά του ΕΧΕΙΝ και το ΕΙΝΑΙ μένει στα αζήτητα. Η εκδίκηση...

Δεν υπάρχουν σχόλια: